Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Wachtbekken van 42.000 kubieke meter tegen wateroverlast aan MolenbeekErpe-Mere - De voorbije jaren stroomde heel veel water door - en helaas ook naast - de Molenbeek die van Zottegem door Herzele en Erpe-Mere naar de Schelde in Wichelen voert. Om nieuwe wateroverlast te vermijden bouwt de provincie een eerste wachtbekken aan 'de Plank' achter het voetbalplein van Olympic Burst.

Een eerste studie om de geregeld terugkerende wateroverlast door de buiten haar oevers tredende Molenbeek in Burst, Bambrugge en verder stroomafwaarts een halt toe te roepen dateert uit de jaren '90. Sindsdien was er geregeld nog flink wat ellende langs het 22 kilometer tellende traject van de Molenbeek vanuit Zottegem naar Wichelen. Bij zware wateroverlast kwamen in Burst, Bambrugge en Ottergem niet alleen Dorent, Oudenaardsesteenweg, Katstraat, Windmolenstraat, Egemstraat, Ruststraat en Keerstraat blank te staan. Geregeld liep ook water huizen binnen of water zandzakjes nodig om dat te vermijden. Het is dan ook niets te vroeg dat nu eindelijk werk gemaakt wordt van een gecontroleerd overstromingsgebied op de grens van Borsbeke met Burst. "Volgens computermodellen is een buffercapaciteit van 100.000 kubieke meter noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan situaties die maar één keer in de 50 jaar voorkomen", vertelt provinciaal diensthoofd waterlopen Luc De Winne. Het bekken dat in Burst komt is met 42.000 kubieke meter dus ruim onvoldoende. "Klopt. Maar omdat de plannen voor de resterende capaciteit van 56.000 kubieke meter minder vlot lopen dan gedacht, werd besloten hier toch al te starten zodat er toch al meer buffercapaciteit is. Beter een halve oplossing dan geen oplossing." Concreet komt er ter hoogte van 'de Plank' aan de Biezenstraat in Burst achter het voetbalplein van Olympic Burst een ringdijk. "Op het diepste punt, op ongeveer 15 meter van de voetwegel, komt een dijk met een hoogte van 2 meter." Die zal langzaam zakken in het opgaande landschap, schuin oplopen en ingezaaid worden. "Op die manier is er visueel nauwelijks impact, maar kunnen we de buffercapaciteit die de paardenweiden vandaag al hebben gevoelig vergroten." De paarden blijven overigens staan. "Het bekken zal enkel gevuld worden indien daar nood toe is." Bedoeling is om de werken eind dit jaar, begin volgend jaar te starten zodat het bekken operationeel is tegen het najaar van 2019. "De werken zullen ingrijpend zijn, maar omwille van de hinder vooral uitgevoerd worden via de Oudenaardsesteenweg." Kostprijs van het project bedraagt 1,48 miljoen euro. Later moet aan de Callebautdreef in Borsbeke een tweede gelijkaardige wachtbekken komen. "Eens de onteigeningen en bestemmingswijziging rond zijn, komt daar nog 56.000 kubieke meter extra capaciteit."

;